HET BOEK

Om succesvol te zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt wordt er van de professional een zelfsturende, flexibele, ondernemende en creatieve houding verwacht. De begeleidingsmethode in dit boek helpt de professional bij het vormgeven van zijn of haar eigen route en positieve verandering in werk en/of leven. Hierbij staan iemands unieke kwaliteiten, behoeftes en mogelijkheden centraal.

Coaches, docenten, mentoren en managers vinden in dit boek een grote diversiteit aan tools en activiteiten. Het biedt een breed scala aan oefeningen en methodes die zijn gebaseerd op Design Thinking en de positieve psychologie en beschrijft een proces van zeven stappen dat flexibel kan worden doorlopen. De individuele en groepsoefeningen per stap geven de coach flexibiliteit in het creëren van een passende coachroute.

Ontwerp je ontwikkeling, ojo, marianne  meijers, loopbaankeuzes boek, coachen jong volwassenen, Hogeschool van Amsterdam, HvA

R E C E N S I E S 

'Hoogwaardig laagdrempelig'

'Degelijk en vol goeie voorbeelden'

—  Heinwee

'Studenten kunnen zelf meebeslissen'

Dit boek bevat een enorme schat aan mogelijke oefeningen om studenten te helpen om te gaan met twijfels en belemmeringen bij het studeren. Het is heel fijn dat het werkt vanuit wat de student wél kan en uitgaat van de kracht de student. Ik kan studenten een scala aan oefeningen voorleggen en ze kunnen zelf meebeslissen welke vorm het beste past in die situatie. Soms kan ik het gebruiken bij studieloopbaancoaching en soms bij projectcoaching.

Met dit boek heb je als coach een goed gereedschap in handen om effectief en plezierig jongelui te begeleiden naar de wereld van werken. Door de methode die als een cyclus wordt doorlopen en die je kan blijven doorlopen, heb je een methode die je helpt totdat klant en coach tevreden zijn. Ik geloof dat de methode ook voor volwassenen die al aan het werk zijn, nuttig is.

Het eerste deel van het boek is theorie en dan is de methode nog niet helemaal duidelijk. Dat verandert meteen met de oefeningen de voorbeelden van situaties. Voor mij werkt dit heel prettig en de voorbeelden roepen ook andere ideeën op, waarmee ik verder kan werken. Ik vind het ook leuk dat Marianne Meijers aangeeft dat tekenen heel goed kan werken en dat het niet belangrijk is of iemand goed kan tekenen. De tekeningen kunnen zondermeer worden gebruikt voor verdere gesprekken en diepgang in de methode.

Bij de oefeningen wordt ook de 'cirkel van het ideaal' uitgelegd. Hierbij zijn de elementen ideaal, denken, emoties, voelen met de vraag 'welke kwaliteiten zette je in?' Het is mooi hoe bij deze methode echt aandacht is voor emoties, naast het verstand. Ook de term 'flow' en het flowmodel worden duidelijk behandeld en is in mijn ogen een belangrijk element om een klant te helpen de goede richting in zijn leven, studie of werk te vinden.

Het boek is een plezier om mee te werken. De schrijfster gebruikt diverse figuren om haar tekst te verduidelijken.

Een punt van kritiek is toch de titel. Ondanks dat de titel lang en uitgebreid is, krijg ik de indruk dat dit boek minder makkelijk vindbaar is voor de doelgroep.

Advies: een goed boek, degelijk en vol mooie voorbeelden voor alle coaches.

 

Annemiek Sierhuis, fotograaf – bedrijfskundige – coach. Ze is de maker van de Creatieve Coachingskaarten.

—  Sonja Rouwhorst

'Grijpgraag handboek'

OjO is een boek dat ik in mijn coaching graag raadpleeg. Soms om even de theorie erbij te pakken, maar nog vaker om de toepassingen van een coachingsaanpak in specifieke situaties erbij te nemen. Coachen is altijd maatwerk, maar toch biedt dit boek mij aantal 'recepten' die mij ideeën, snelheid en effectiviteit bieden.

Ik kan het een ieder die veel korte coachsessies heeft aanbevelen; docenten, thuishulp, huisartsen.

—  Natasja van Schaik

voor formulieren en oefeningen uit het boek.

Ontwerp Je Ontwikkeling 2018 • Dr. Catzlaan 28 • 1261 CH Blaricum