top of page

Hoe werkt

Ontwerp Je Ontwikkeling?

ONTWIKKEL-

CYCLUS

VISUEEL DENKEN

INVIDUELE- EN GROEPS-COACHING

GESCHIKT VOOR ALLE COACHES

Ontwerp je ontwikkeling bestaat uit een ontwikkelcyclus van zeven stappen. Iedere stap biedt een diversiteit aan instrumenten en oefeningen die de coach flexibel kan inzetten tijdens een coach-gesprek of -traject.

Afhankelijk van de vraag en het probleem kunnen de stappen in de cyclus één of meerdere keren worden doorlopen tijdens een ontwikkeltraject.

Ontwerp je ontwikkeling stimuleert om gedachtes en gevoelens letterlijk uit het hoofd te krijgen en visueel te maken op papier. Dit in de vorm van mindmaps, canvasmodellen, kruistabellen et cetera. Dat geeft veel overzicht en leidt tot nieuwe en verrassende inzichten.

OJO kan worden gebruikt bij zowel individuele coaching als bij het begeleiden van groepen in een ontwikkelproces (stage, project, Minor) of rondom specifieke thema’s (studiekeuze, omgaan met stress, zelfvertrouwen et cetera).

De aanpak is niet alleen geschikt is voor ervaren coaches, maar ook voor mentoren, docenten en managers die minder gespecialiseerd zijn in coaching. Het brede scala aan tools en activiteiten geeft hen daarbij veel flexibiliteit in het helpen creëren van een passende coachroute. 

Wil je alvast een paar oefeningen uitproberen? Klik hier om naar de downloads te gaan.

bottom of page